2.6 °C, 2.5 m/s, 92.6 %

Pieteikšanās 2024. gada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta projektu konkursam

Sākumlapa Pieteikšanās 2024. gada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta projektu konkursam
Pieteikšanās 2024. gada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta projektu konkursam

Jelgavas pašvaldība izsludina projektu konkursu “Jelgavas valstspilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts” 2024. gadam. Projekta pieteikumus var iesniegt līdz 19. aprīlim.

Konkursa mērķis ir sekmēt jelgavnieku aktivitāti un personu apvienību iesaistīšanos Jelgavas attīstības, kultūras un sociālo jautājumu risināšanā, veicinot iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, tradīciju saglabāšanos un sadarbību starp Jelgavas pašvaldību un biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām (turpmāk – nevalstiskā organizācija), kas darbojas un ir reģistrētas, tostarp struktūrvienības, Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Lai gan atskaites jāiesniedz pēc projekta īstenošanas, svarīgi, ka tas tiek darīts, tiklīdz projekts ir pabeigts. Projektu pieteikumi jārealizē līdz 2024. gada 31. decembrim.

Pamatojoties uz nolikumu “Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta kārtība” (apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 20. decembra lēmumu Nr.15/4 “Nolikuma “Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta kārtība” apstiprināšana”),

Programmas budžeta ietvaros finansējumu nevalstiskajām organizācijām piešķir:

  • sabiedriski nozīmīgu pasākumu organizēšanai un projektu realizēšanai Jelgavas valstspilsētā;
  • telpu remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādei (piemēram, aprīkojums), kas nepieciešami nevalstiskās organizācijas pamatdarbības nodrošināšanai;
  • administratīviem izdevumiem, kas nepieciešami nevalstiskās organizācijas darbības nodrošināšanai;
  • sociālo programmu īstenošanai;
  • pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai.

Programmas finansējumu nevalstiskajām organizācijām nepiešķir:

  • nekustamā īpašuma iegādei;
  • politisko programmu īstenošanai.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2024. gada 19. aprīļa pulksten 14.30 Jelgavas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Jelgavā, Lielajā ielā 11, slēgtā aploksnē (katrs projekta pieteikums jāiesniedz atsevišķā aploksnē), iesūtot elektroniski parakstītu ar drošu elektronisku parakstu uz e-pasta adresi pasts@jelgava.lv vai pa pastu: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, datētu ar pasta zīmogu, ne vēlāk par 2024. gada 24. aprīli.

Uz aploksnes vai e-pasta vēstules aprakstā jānorāda: iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese un adresāts: Jelgavas valstspilsētas “Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts”.

Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti paziņoti ne vēlāk kā līdz 2024. gada 20. maijam. Projektu pieteikumi, kuri neatbildīs konkursa nolikumam, tālākā vērtēšanā nepiedalās.

Projektu pieteikumu sagatavo, izmantojot veidlapu “Projekta pieteikums “Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts””, kura publicēta Jelgavas pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.lv, sadaļā “Pilsēta”, “Sabiedrība”, “NVO”, ievērojot iepriekš norādītās vadlīnijas. (Projekta pieteikuma veidlapu var saņemt Jelgavas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Jelgavā, Lielajā ielā 11, 131. kabinetā, iepriekš piesakoties pa tālruni 63005522, 63005537.)

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta komisijas sekretāri Baibu Andersoni, tālrunis 63005580, e-pasts: baiba.andersone@jelgava.lv.