-4.4 °C, 4.1 m/s, 85.2 %

2010. gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursa 1. kārtas atbalstītie projekti

Sākumlapa PilsētaSabiedrībaNVO2010. gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursa 1. kārtas atbalstītie projekti
2010. gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursa 1. kārtas atbalstītie projekti

Finansiālu atbalstu konkursa „Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma” 1. kārtā 2010. gadā saņēma 37 biedrību un nodibinājumu projekti par kopējo summu Ls 23721,00.

 

Organizācija Projekta nosaukums Piešķirtais finansējums
„Jelgavas invalīdu biedrība” „Jelgavas Invalīdu biedrības programmu realizācija un darbības nodrošināšana” 800,00 Ls
„LVAF Lāčplēsis” ”Jelgavnieki – Brīvības cīnītāji” 250,00 Ls
„Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija „Zvaigzne”” „Atbalsts Jelgavas sieviešu invalīdu organizācijai „Zvaigzne” un tās darbības nodrošinājums 2010.gadā”” 940,00 Ls
„Vizuālās un lietišķās mākslas pedagogu asociācija” „Meistardarbnīcas bērniem” 540,00 Ls
„Jelgavas pilsētas Lielo ģimeņu centrs „Spiets”” „Biedrības Jelgavas pils. LĢC „Spiets” 2010.gada regulārajiem administratīvajiem izdevumiem”” 300,00 Ls
„Jelgavas Pensionāru biedrība” „Krīzei spītējot” 706,00 Ls
„Latvijas Politiski represēto apvienība” „Organizācijas darbības nodrošināšana” 700,00 Ls
„Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība” Jelgavas nodaļa „Jelgavas pilsētas biedrības un nodibinājumu programma” 400,00 Ls
„Brāļu kapu komiteja” „2.psaules karā kritušo karavīru apbedījumu vietas Jelgavas pilsētā” 510,00 Ls
„Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība” „Jelgavas nākotnei” 900,00 Ls
„Jelgavas pilsētas un rajona baltkrievu biedrība „Lanok”” „Baltkrievu kultūras dienas 2010” 500,00 Ls
„Latvijas Bērnu fonds” „Jelgavas trūcīgo minoritāšu bērnu, jauniešu, vecāku integrācijas pasākumu komplekss” 1000,00 Ls
„Latvijas Bērnu fonds” „Labdarības pasākumi trūcīgajiem bērniem „Ziemassvētki – 2010”” 1000,00 Ls
„Mūzika Spārnos” „Tehnisko līdzekļu iegāde biedrības darbības nodrošināšanai” 500,00 Ls
„Latviešu Strēlnieku apvienība” „Reiz cēlās strēlnieks” 470,00 Ls
„Atbalsta fonds „Paralimpiešu cerība”” „Amerikas olimpiskās pilsētas” 435,00 Ls
„Jelgavas Latviešu biedrība” „Jelgavas Latviešu biedrības darbības nodrošināšana organizācijas telpās Lielā ielā 13-15, Jelgavā 2010.gadā un turpmāk” 1000,00 Ls
„Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” „Kopā mēs varam daudz” 500,00 Ls
„Mūzikas un mākslas skolotāju radošā apvienība „VIDE INTRA”” „Atbalsts mērķprogrammai „Shinichi Suzuki klavierspēles mācību pieejas aprobācija un ieviešana Jelgavā” vienam gadam” 600,00 Ls
„Nodibinājums „Jelgava 21.gadsimtā”” „5.Vienotības velobrauciens” 500,00 Ls
„Daugavas Vanagi Latvijā” „ DVL Jelgavas nodaļas programmas pilnveidošana un darbības nodrošināšana” 800,00 Ls
„J.I.B.”Edelveiss”” „Jelgavas Invalīdu Biedrība „Ēdelveiss” 2010.gada regulārajiem administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami organizācijas darbības nodrošināšanai”” 500,00 Ls
„Jelgavas mākslinieku biedrība” „Jelgavas mākslinieku biedrības 40 gadu jubilejas izdevuma sagatavošana un izdošana” 1000,00 Ls
„Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs „Cerība”” „Mēs esam līdzās” 1100,00 Ls
„Zemgales dzīvnieku aizsardzības biedrība” „Sabiedrības domas apzināšana un situācijas izpēte saistībā ar jautājumiem par mājdzīvniekiem un klaiņojošajiem bezsaimnieka dzīvniekiem Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā” 500,00 Ls
„Latvijas Suņu Audzētāju Apvienība” „Visu šķirņu starptautiskā suņu izstāde „Jelgavas Kauss 2010”” 100,00 Ls
„Jaunatnes tehnisko sporta veidu klubs” „ Tehnisko sporta veidu svētki Jelgavā” 1000,00 Ls
„Ukraiņu kultūras centrs „Džerelo”” „Draudzības tilti”- Ivano-Frankovskas dienas Jelgavā” 1500,00 Ls
„Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” „Konsultāciju nodrošināšana Jelgavas NVO attīstībai un līdzekļu piesaistei” 540,00 Ls
„Latvijas Neredzīgo biedrība” „Starptautiskā Baltā spieķa diena Jelgavā” 440,00 Ls
„Biedrība „Vecāki Jelgavai”” „Emocionālās stabilitātes veidošana ekonomiskās krīzes apstākļos ģimenēs ar pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem” 500,00 Ls
„Biedrības „Bērnu un jauniešu rotaļu un attīstības centrs „Oranžais Stars”” „Labestības dienas Jelgavā” 170,00 Ls
„Jelgavas Lietuviešu biedrība „Vītis”” „Biedrības darbības nodrošināšana” 500,00 Ls
„Baltijas burāšanas skola” „Jelgavas iedzīvotāju un ģimeņu stiprināšana, atbalsts sporta pasākumu organizēšanā” 200,00 Ls
„Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” „Droša vide Jelgavas bērniem un jauniešiem” 370,00 Ls
„Latvijas Sarkanais Krusts” „LSKB Jelgavas komitejas administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1000,00 Ls
„Kovārnis” „Biedrības darbības nodrošināšana” 950,00 Ls