-1.8 °C, 4.9 m/s, 88.8 %

2022.gada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju projektu konkursa atbalstītie projekti

Sākumlapa PilsētaSabiedrībaNVO2022.gada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju projektu konkursa atbalstītie projekti
2022.gada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju projektu konkursa atbalstītie projekti

Nr. p.k.

Organizācija

Projekta nosaukums

Pieprasītā summa
EUR

Komisijas lēmums (piešķirtā summa EUR)

1

Jelgavas Latviešu biedrība (JLB)

Jelgavas latviešu biedrības darbības nodrošināšana 2022.gadā biedrības telpās Lielā ielā 13-15, Jelgavā.

5 990.00

3 000.00

2

Biedrība Jelgavas pilsētas Lielo ģimeņu centrs “Spiets”

Biedrības Jelgavas pils. LĢC “Spiets” 2022.gada biroja administratīvajiem izdevumiem un Jelgavas daudzbērnu ģimeņu atbalstam un Ziemassvētku pasākumiem.

1 303.00

200.00

3

Biedrība “Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība”

Latviešu strēlnieku mantojums XXI gadsimtā III.

4 680.00

1 500.00

4

Mehu absolventi, Biedrība

Tehnikas un inovāciju festivāls “Mehatrons”

12 330.00

4 000.00

5

Biedrība “Zemgales Lāčplēsis”

Tematisks pasākums-Jānis Lūsis jelgavnieku atcerē-nepublicētie  materiāli, atmiņu stāsti, fotogrāfijas, video. 1944.gada 31.jūlijs vēstures skaidrojums un ziedu nolikšana pie pieminekļa Jelgavas aizstāvjiem. Sporta sacensības NVO biedriem. Programmas pilnveidošana un tās darbības nodrošināšana. Administratīvās izmaksas.

930.00

500.00

6

Jelgavas pilsētas invalīdu biedrība

Jelgavas Invalīdu biedrības programmu realizācija un darbības nodrošināšana.

8 383.00

3 000.00

7

Jaunatnes tehnisko sporta veidu centrs, Biedrība

Tehniskais nodrošinājums.

4 800.00

1 000.00

8

Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija “Zvaigzne”

“Zvaigzne” attīstībai 2022.gadā.

3 082.00

1 000.00

9

Biedrība “Ideju centrs “Mākslas bērns””

Jelgavas valstspilsētas nākotnes vīzijas.

800.00

500.00

10

Jelgavas Svēto Simeana un Annas pareizticīgo draudze

Maznodrošināto (pieaugušie, bērni) un trūcīgo ēdināšana

3 200.00

3 200.00

11

Jelgavas Svēto Simeana un Annas pareizticīgo draudze

Bērnu nometņu un ekskursiju organizēšana, ievērot valstī noteiktos ierobežojumus COVID-19 (ievērot higiēnu un distancēšanos).

3 472.00

800.00

12

Jelgavas Svēto Simeana un Annas pareizticīgo draudze

Ziemassvētku pasākumu rīkošana

1 000.00

Atteikt finansējumu

13

Latviešu Strēlnieku apvienība Jelgavas nodaļa, biedrība

Latviešu strēlnieku, Brīvības cīņu un pretošanās kustības dalībnieku piemiņas un godināšanas vietas Jelgavā un Jelgavai tuvējā apkārtnē.

1 895.00

500.00

14

Biedrība “Razzo Sailing team”

Pārvietojams moduļu saliekamais pontons.

3 170.00

1 000.00

15

Latvijas politiski represēto apvienība Jelgavas novada reģionālā nodaļa “Staburadze”

Politiski represēto apvienības “Staburadze” darbības nodrošināšana.

1 130.00

1 100.00

16

Jelgavas pensionāru biedrība

Pāri visam mums stipriem būt.

33 914.00

33 900.00

17

Latvijas Veterinārārstu biedrība

Konferences “Pareiza un mērķtiecīga antimikrobiālo līdzekļu pielietošana veterinārmedicīnā koncepta “Viena veselība” kontekstā”

2 386.00

500.00

18

Biedrība “Sporta dejas Jelgavā”

Atbalsts biedrības “Sporta dejas Jelgavā” darbības nodrošināšanai.

2 636.00

1 000.00

19

Biedrība “Daugavas Vanagi Latvijā (DVL) Jelgavas nodaļa

DVL Jelgavas nodaļas programmas pilnveidošana un darbības nodrošināšana.

885.00

800.00

20

Biedrība “Radošo domu un darbu centrs “Svētelis””

Atbalsts biedrības Radošo domu un darba centrs “Svētelis” darbībai.

6 730.00

1 000.00

21

Latvijas suņu audzētāju apvienība

Sabiedriski nozīmīga pasākuma organizēšana un projekta realizēšana Jelgavas pilsētā – SUŅU IZSTĀDES “BALTIJAS ČEMPIONĀTS” – LATVIJAS, LIETUVAS, IGAUNIJAS ČEMPIONĀTI

2 245.00

300.00

22

Biedrība “Oranžais stars”

Organizācijas darbības nodrošināšana 2022.gadā.

11 455.00

3 500.00

23

Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība (LKLSSB), Jelgavas nodaļa

Turpinām aktīvi dzīvot.

3 218.99

500.00

24

Nodibinājums Latvijas Bērnu Fonds-Jelgavas nodaļa

Dzīves kvalitātes uzlabošana Jelgavas maznodrošinātajām, daudzbērnu un audžuģimenēm.

9 480.00

5 000.00

25

Mūzikas un mākslas skolotāju radošā apvienība “VIDE INTRA”

Regulārie administratīvie izdevumi organizācijas darbības nodrošināšanai.

800.00

300.00

26

Vissvētās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo draudze

Zupas virtuves un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana mazaizsargātajām sociālajām grupām un brīvprātīgā darba veicējiem.

2 750.00

Atteikt finansējumu

27

Biedrība “Diždancis”

Scenogrāfijas izveide deju uzveduma “Zied ābele balti ziedi” īstenošanai.

3 000.00

500.00

28

Biedrība “Mācos mācīties”

Pedagogu izaugsmes kurss “Sociālemocionālā labsajūta un audzināšana”

900.00

450.00

29

Jelgavas kristiešu draudze “Godība”

Ģimenes svētki Jelgavā.

3 100.00

Atteikt finansējumu

30

Biedrība “Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija”

Draudzības vainags 2022.

4 955.00

4 000.00

31

Jelgavā 21.gadsimts

Esam aktīvi! 2022

1 750.00

1 000.00

32

RAF apkaimes biedrība

Iekšpagalma labiekārtošana

700.00

500.00

33

Par zaļo enerģiju Latvijai, Biedrība

Tehniskais nodrošinājums.

1 650.00

1 500.00

34

Jelgavas krievu biedrība “Istok”

Pasākumu kaleidoskops 2022

6 223.00

2 000.00

35

Jelgavas baltkrievu biedrība “Ļanok”

Baltkrievu kultūras dienas 2022 Jelgavā

9 984.92

2 000.00

36

Jelgavas Baptistu draudze

Zupas virtuves organizēšana maznodrošinātajiem un trūcīgajiem Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem 2022.gadā

3 450.00

3 400.00

37

Biedrība “Latvijas poļu savienība” Jelgavas nodaļa

Jelgavas poļu biedrības ieguldījums vēsturiskā kultūras mantojuma saglabāšanā

3 080.00

2 000.00

38

Biedrība “Zariņš&Co”

Zemgales dzejas kopkrājuma “Zemgales Vācelīte 2022” atvēršanas svētku organizēšana

520.00

500.00

39

Biedrība “Mans tautastērps”

Tehniskais nodrošinājums “Stāstu glabātājs”

1 320.00

500.00

40

Biedrība “Studentu teātra atbalsta biedrība “MINIATRA””

Būt atvērtam! Jeb jaunu darbības formu meklējumi pilsētvidei.

2 350.00

800.00

41

Biedrība” Attīstība. Izglītība. Izaugsme”

Vasara mākslā un kustībā!

1 050.00

500.00

42

Biedrība “Ukraiņu kultūras centrs “Džerelo””

UKC Džerelo-2022

7 420.00

3 000.00

43

Biedrība “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs”

Vieta mūsu pilsētas jauniešiem

6 797.42

1 000.00

44

Biedrība “Zelmeri Pro”

Orķestra “Zelmeri Pro” darbības nodrošināšana dalībai XXVII vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku pasākumos 2022.gadā

4 640.00

Atteikt finansējumu

45

Biedrība “Zemgales NVO centrs”

Kompleksi pasākumi Jelgavas biedrību un nodibinājumu atbalstam 2022

2 510.00

1 500.00

46

Biedrība “Remoss”

Atbalsts biedrības “Remoss” organizētajām sacensībām “Latvijas čempionāts un meistarsacīkstes Latvijas skolēnu 74.spartakiāde sporta tūrismā” un publiskajām sporta tūrisma aktivitātēm

558.00

500.00

47

Biedrība “Jelgavas baltkrievu biedrība “Zlata””

Iepazīsim baltkrievu kultūru 2022!

1 920.00

200.00

48

Biedrība “Ā. Alunāna Jelgavas teātra atbalsta biedrība”

Bērnu un jauniešu teātra studijas darbības nodrošināšana

3 000.00

550.00

49

Latvijas Neredzīgo Biedrības Jelgavas teritoriālā organizācija

DZĪVE KRĀSĀS

2 500.00

1 500.00

50

Jelgavas Baptistu draudze

Tēvi un dēli 2022

1 710.00

Atteikt finansējumu

51

Jelgavas Sv. Annas evaņģēliski luteriskā draudze

Jelgavas Sv. Annas baznīcas ieejas seguma atjaunošana

16 626.00

2 000.00

KOPĀ:

224 379.33

98 000.00