2.2 °C, 4.4 m/s, 64.3 %

2010. gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursa 2. kārtas atbalstītie projekti

Sākumlapa PilsētaSabiedrībaNVO2010. gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursa 2. kārtas atbalstītie projekti
2010. gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursa 2. kārtas atbalstītie projekti

Finansiālu atbalstu konkursa „Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma” 2. kārtā 2010. gadā saņēma 30 biedrību un nodibinājumu projekti par kopējo summu Ls 6279,00 .

 

Organizācija Projekta nosaukums Piešķirtais finansējums
„LVAF Lāčplēsis” „Sporta sacensību organizēšana. Programmas pilnveidošana un tās darbības nodrošināšana” Ls 200.00
„Jelgavas invalīdu biedrība” „Jelgavas Invalīdu biedrības programmu realizācija un darbības nodrošināšana” Ls 200.00
„Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs „Cerība”” „Esam dažādi, bet būsim vienoti” Ls 200.00
„Jelgavas mākslinieku biedrība” „Jelgavas mākslinieku biedrības 40 gadu jubilejas izdevumu sagatavošana un izdošana” Ls 300.00
„Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija „Zvaigzne”” „JSIO ”Zvaigzne” Administratīvie izdevumi”2010.gadā”” Ls 100.00
„Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība” „Jelgavas nākotnei” Ls 200.00
„Latviešu Strēlnieku apvienība” „Strēlnieki savai Jelgavai” Ls 204.00
„Atbalsta fonds „Paralimpiešu Cerība”” „Amerikas Olimpiskās pilsētas „. „Latvijas kalni un pilskalni” Ls 50.00
„Ukraiņu kultūras centrs „Džerelo”” „Būsim pazīstami-mēs esam ukraiņi” Ls 200.00
„Jelgavas Pensionāru biedrība” „Dziedot mūžu nodzīvoju…” Ls 200.00
„Latvijas Sarkanais Krusts” „LSKB Jelgavas komitejas darbības nodrošināšana” Ls 550.00
„Latvijas Politiski represēto apvienība” „Organizācijas darbības nodrošināšana” Ls 200.00
„Jelgavas Latviešu biedrība” „Jelgavas Latviešu biedrības komunikāciju darbības nodrošināšana organizācijas telpās Lielā ielā 13-15, Jelgavā 2010.gadā un turpmāk” Ls 250.00
„Jelgavas pilsētas un rajona baltkrievu biedrība „Ļanok”” „Ansambļa „Ļanok” dalība baltkrievu pašdarbības kolektīvu festivālā 2011.”” Ls 200.00
„Jelgavas krievu biedrība „Istok”” „Biedrība „Istok” –krievu kultūras un tradīciju glabātāja”” Ls 200.00
„Vecāku atbalsta grupa Saules bērns”” Materiālās bāzes pilnveidošana Montesori pedagoģijas metožu aprobācijai Jelgavas Daudzfunkcionālā atbalsta centra „Lediņi” bērniem ar īpašām vajadzībām”” Ls 130.00
„Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība” „Jelgavas pilsētas biedrības un nodibinājumu programma” Ls 100.00
„Radošo domu un darba centrs „Svētelis”” „Atbalsts biedrības „Svētelis” darbībai”” Ls 200.00
„Saules skola” „Saules radošās darbnīcas ģimenēm” Ls 300.00
„Latvijas Neredzīgo biedrība” „Visi kopā” Ls 200.00
„Latvijas Poļu Savienība” „Poļu kultūras popularizēšanai pilsētā, sekmējot sabiedrības integrāciju” Ls 250.00
„Zemgales dzīvnieku aizsardzības biedrība” „Medikamentu un materiālu iegādei Jelgavas pilsētas bezsaimnieku dzīvnieku ārstēšanai, operācijām” Ls 200.00
„Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” „Jelgavas pilsētas biedrību un nodibinājumu atbalsta pasākumi” Ls 200.00
„Biedrība „Bērnu un jauniešu rotaļu un attīstības centrs Oranžais Stars”” „Visuma skaņas- mūzikas nodarbības bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem” Ls 200.00
„Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” „Kopā mēs varam vairāk” Ls 200.00
„Mūzikas un mākslas skolotāju radošā apvienība „Vide Intra”” „Atbalsts mērķprogrammai „Shinichi Suzuki klavierspēles mācību pieejas aprobācija un ieviešana Jelgavā”” Ls 200.00
„Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija „ „ Līdzfinansējuma piesaiste JNKBA projektu īstenošanai” Ls 145.00
„Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” „Īpaši pasākumi jelgavniekiem ar īpašām vajadzībām” Ls 300.00
„Latvijas SOS -bērnu ciematu asociācija” „Jelgavas SOS jauniešu mājas inventāra sakārtošana” Ls 250.00
„Daugavas Vanagi Latvijā” „DVL Jelgavas nodaļas darbības nodrošināšana” Ls 150.00