5 °C, 5 m/s, 88.6 %

2011. gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursa 1. kārtas atbalstītie projekti

Sākumlapa PilsētaSabiedrībaNVO2011. gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursa 1. kārtas atbalstītie projekti
2011. gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursa 1. kārtas atbalstītie projekti

Finansiālu atbalstu konkursa „Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma” 1. kārtā 2011. gadā saņēma 43 biedrības un nodibinājumu projekti par kopējo summu Ls 19 275,00.

Organizācija Projekta nosaukums Piešķirtais finansējums (Ls)
„Jelgavas pilsētas Lielo ģimeņu centrs „Spiets”” „Biedrības Jelgavas pils. LĢC „Spiets” 2011.gada biroja iekārtām un administratīvajiem izdevumiem” 250
„Radošo domu un darba centrs „Svētelis”” „Atbalsts biedrības „Svētelis” darbībai” 500
„Jelgavas invalīdu biedrība” „Jelgavas Invalīdu biedrības programmu realizācija un darbības nodrošināšana” 650
„Latvijas Politiski represēto apvienība” „Organizācijas darbības nodrošināšana” 570
„Tehniskās fakultātes studentu pašpārvalde” „Mehu dienas 2011.” 500
„Mūzikas un mākslas skolotāju radošā apvienība „Vide Intra”” „Atbalsts mērķprogrammai „Shinichi Suzuki klavierspēles mācību pieejas aprobācija un ieviešana Jelgavā” -2011. gads” 350
„Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība” Jauniešu kopa „Jelgavas sargi” 400
„Jaunatnes tehnisko sporta veidu centrs” „Jelgavas Drifta un Dragrace čempionāts (3 posmi)” 300
„Jelgavas mākslinieku biedrība” „Albuma „Jelgaviņa smuka muiža. Uldis Roga – pilsētas mākslinieks” sagatavošana un izdošana” 600
„Daugavas vanagi Latvijā” „DVL Jelgavas nodaļas darbības pilnveidošana un nodrošināšana” 500
„Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija „Zvaigzne”” „Atbalsts Jelgavas sieviešu invalīdu organizācijai „Zvaigzne” un tās darbības nodrošinājums”2011.gadā” 500
„LVAF Lāčplēsis” „Jelgavā dzimušie Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri” 500
„Jelgavas Latviešu biedrība” „Jelgavas Latviešu biedrības darbības nodrošināšana organizācijas telpās Lielā ielā 13-15, Jelgavā 2011.gadā un turpmāk” 600
„Jelgavas Pensionāru biedrība” „Uzdrošinies izmainīt! „ 500
„Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība” „Pilsoniskā sabiedrība Jelgavā” 500
„Kovārnis” „Kovārnis” sabiedrībai 3”” 500
„Brāļu kapu komiteja” „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri, kuru dzīve, darbība un likteņi saistīti ar Jelgavu” 400
„Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” „Ticība, cerība, veiksme” 500
„J.I.B.”Edelveiss” „Jelgavas Invalīdu Biedrība „Ēdelveiss” 2011. gada regulārajiem administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami organizācijas darbības nodrošināšanai” 500
„Latvijas Bērnu fonds” „Dzīves kvalitātes uzlabošana Jelgavas trūcīgajiem bērniem” 700
„Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs „Cerība”” „Es esmu Tev blakus” 500
„Ukraiņu kultūras centrs „Džerelo”” „Būsim pazīstami – mēs esam ukraiņi” 500
„Latvijas Neredzīgo biedrība” „Jelgavas teritoriālās organizācijas 50 gadu jubilejas pasākumi” 500
„Atbalsta fonds „Paralimpiešu cerība” „Amerikas Olimpiskās pilsētas” 200
„Jelgavas Tenisa klubs” „Vasaras rītu spēļu grupa” 250
„Saules skola” „Atklāj sevī skolotāju” 300
„Latvijas Sarkanais Krusts” „LSKB Jelgavas komitejas darbības nodrošināšana” 600
„Atklātais sabiedriskais fonds „Vēja zirdziņš”” „2011.gada 14.maija koncerta organizēšana Jelgavas pilsētā un tērpu iegāde bērnu un jauniešu deju kolektīvam „Vēja zirdziņš”” 500
„Jelgavas tenisa attīstības centrs” „Sportosim veselīgi un aktīvi” 305
„Jelgavas krievu biedrība „Istok”” „Slavjanočka – krievu kultūras un tradīciju nesēja” 250
„Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” „Atbalsta programma senioriem un valsts valodas klubam” 400
„Bērnu un jauniešu rotaļu un attīstības centrs Oranžais stars” „Kustību un deju terapija bērniem ar īpašām vajadzībām” 500
„Jelgavas pilsētas un rajona baltkrievu biedrība „Ļanok”” „Baltkrievu kultūras dienas 2011” 500
„Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība” „Biedrību un nodibinājumu atbalsta fonds” 400
„Nodibinājums „Jelgava 21.gadsimtā”” „Vienotības velobrauciens.” 500
„Latvijas Poļu Savienība” „Dziesma mūs vieno.” 500
„Jauno uzņēmēju apvienība” „Jaunietim.lv” Jelgavas jauniešu izaugsmes veicināšana un Jelgavas ārpusskolas aktivitāšu popularizēšana.”” 500
“Remoss” „Latvijas skolu jaunatnes sporta tūrisma tehnikas sacensības” 350
„Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” „Konsultācijas un informatīvais atbalsts Jelgavas pilsētas NVO.” 500
„Zemgales dzīvnieku aizsardzības biedrība” „Atkritumu urnu iegāde un uzstādīšana Jelgava pilsētā, suņu pastaigu vietās ekskrementu savākšanai . Informatīvo materiālu izveidei, izvietošanai un publicēšanai par suņu un kaķu turēšanu pilsētā.” 300
„Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācija” „Jaunas prasmes jauniešu rokām” 300
„Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” „Integrējoša rakstura pasākumi jelgavniekiem ar ierobežotām iespējām” 700
„Latviešu Strēlnieku apvienība” „Strēlnieki, sasauksimies” 100