-1.8 °C, 4.9 m/s, 88.8 %

2023.gada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju projektu konkursa atbalstītie projekti

Sākumlapa PilsētaSabiedrībaNVO2023.gada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju projektu konkursa atbalstītie projekti
2023.gada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju projektu konkursa atbalstītie projekti
Organizāciju iesniegtie pieteikumi konkursam “Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts 2023.gadam” un lēmums par finansēšanu
Nr. p.k. Organizācija Projekta nosaukums Pieprasītā summa
EUR
Komisijas lēmums
Piešķirtā summa EUR
1 Biedrība “Jelgavas Latviešu biedrība” Jelgavas Latviešu biedrības darbības nodrošināšana 2023.gadā biedrības telpās Lielā ielā 13-15, Jelgavā 3 080.00 3 000.00
2 Biedrība “Oranžais stars” Organizācijas darbības nodrošināšana 2023.gadā – atbalsta pasākumiem vecākiem (terapeitiskās nometnes organizēšanai) 13805.00 3 000.00
3 Biedrība “Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība” LATVIEŠU STRĒLNIEKU MANTOJUMS XXI GADSIMTĀ IV 4 980.00 1 500.00
4 Biedrība “Mehu absolventi” Tehnikas un inovāciju festivāls “Mehatrons” 10250.00 4 000.00
5 Biedrība “Jelgavas invalīdu biedrība” Jelgavas Invalīdu biedrības programmu realizācija un darbības nodrošināšana 8 653.00 3 000.00
6 Draudze “Jelgavas Svēto Simeana un Annas pareizticīgo draudze” Maznodrošināto (pieaugušie, bērni) un trūcīgo ēdināšana 3 300.00 3 300.00
7 Draudze “Jelgavas Svēto Simeana un Annas pareizticīgo draudze” Bērnu nometņu un ekskursiju organizēšana, ievērot valstī noteiktos ierobežojumus COVID-19 (ievērot higiēnu un distancēšanos). 3 192.00 Atteikts finansējums
8 Draudze “Jelgavas Svēto Simeana un Annas pareizticīgo draudze” Ziemassvētku pasākumu rīkošana 1 000.00 1 000.00
9 Biedrība “Jaunatnes Tehnisko sporta veidu centrs” Tehniskais nodrošinājums 4 000.00 1 000.00
10 Biedrība “Jelgavas pensionāru biedrība” Vienoti kopā, stipri un laimīgi 54306.00  38 000.00
11 Biedrība “RAZZO Sailing team” Pārvietojams moduļu saliekamais pontons 3 170.00  1 000.00
12 Biedrība “Izglītība izaugsmei” Sanākam kopā, lai būtu jautrāk un sasniedzam vairāk 3 483.00  1 000.00
13 Biedrība “Jelgavas pilsētas Lielo ģimeņu centrs “Spiets”” Biedrības Jelgavas pilsētas LĢC “Spiets” 2023.gada biroja administratīvajiem izdevumiem un Jelgavas daudzbērnu ģimeņu atbalstam 717.00 200.00
14 Biedrība “Daugavas Vanagi Latvijā” Jelgavas nodaļa DVL Jelgavas nodaļas programmas pilnveidošana un darbības nodrošināšana 840.00 800.00
15 Biedrība “Latviešu Strēlnieku apvienība” Jelgavas nodaļa Jelgavas un latviešu karavīrs 20.gadsimtā un mūsdienās. Latviešu strēlnieku vienību izveidošana, Brīvības cīņas, Latvijas brīvvalsts laiks, 2.pasaules karš, neatkarības atjaunošana 1 830.00 600.00
16 Biedrība “Latvijas Politiski represēto apvienība” Jelgavas novada reģionālā nodaļa “Staburadze” Politiski represēto Jelgavas nodaļas “Staburadze” darbības nodrošināšana 1 280.00 1 100.00
17 Biedrība “Jelgavas baltkrievu biedrība “Ļanok”” Baltkrievu kultūras dienas 2023 Jelgavā 7 998.84 2 000.00
18 Biedrība “Jelgavas Lietuviešu biedrība “Vītis”” Lietuviešu kopiena Jelgavā – 2023 1 834.00 1 000.00
19 Biedrība “Sporta dejas Jelgavā” Atbalsts biedrības “Sporta dejas Jelgavā” darbības nodrošināšanai 3 440.00 1 000.00
20 Biedrība “Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija “Zvaigzne”” Labdarības pārtikas programmas nodrošinājums Jelgavā 4171.52
(pēc korekcijas)
1 000.00
21 Biedrība “Jelgavas krievu biedrība “Istok”” Pasākumu kaleidoskops 2023 6 273.00 1 000.00
22 Biedrība “Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība” Jelgavas nodaļa LKLSSB kapacitātes stiprināšana 25 gadu jubilejas gadā 4 275.72 1 000.00
23 Draudze “Jelgavas Vissvētās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo draudze” Zupas virtuves un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana mazaizsargātajām sociālajām grupām, Ukrainas kara bēgļiem, brīvprātīgā darba veicējiem un draudzes locekļiem 3 000.00 1 500.00
24 Nodibinājums “Labdarības Fonds Labo darbu Krātuve” Labdarības punkts “Ņem un dod” 2 203.00 Atteikts finansējums
25 Biedrība “Jelgavā 21.gadsimts” Esam aktīvi! – 2023 2 650.00 1 500.00
26 Biedrība “BenefitLV” Drošas vides pilnveidošana profesionālās ievirzes deju skolā “Benefice” 4 753.70 Atteikts finansējums
27 Draudze “Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Jelgavas Svētās Annas draudze” Jelgavas Sv. Annas baznīcas ieejas seguma atjaunošana (LŪK izbūvei) 12 935.92 2 000.00
28 Biedrība “Jelgavas Daudzbērnu ģimeņu biedrība “Goda ģimenes”” Biedrības darbības nodrošināšana 2023.gadā 13 200.00 1 000.00
29 Biedrība “Regbija klubs “Mītava”” Atbalsts regbija sporta formu papildināšanai 1 276.00 Atteikts finansējums
30 Biedrība “Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” (JNKBA) Kopā esam… 2 820.00 2 000.00
31 Draudze “Jelgavas Romas katoļu draudze” Jelgavas sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju atbalstam 3 500.00 4 000.00
32 Draudze “Jelgavas Romas katoļu draudze” Vasaras atpūtas nedēļa bērniem 2 100.00
33 Biedrība “Futbola skola Jelgava” Aprīkojuma (futbola vārtu) iegāde bērnu un jauniešu futbola treniņu nodrošināšanai un uzlabošanai 6 001.24 Atteikts finansējums
34 Biedrība “Diždancis” Dalība Starptautiskajā deju festivālā “Solidarity of Cultures” 2 500.00 Atteikts finansējums
35 Biedrība “Radošo domu un darba centrs “Svētelis”” Atbalsts biedrības “Radošo domu un darba centrs “Svētelis”” darbībai 6 400.00 2 000.00
36 Draudze “Jelgavas Baptistu draudze” Zupas virtuves organizēšana maznodrošinātajiem un trūcīgajiem Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem 2023.gadā 2 930.00 2 500.00
37 Biedrība “Par zaļo enerģiju Latvijai” Tehniskais nodrošinājums 1 500.00 500.00
38 Biedrība “Zemgales NVO centrs” Kompleksi pasākumi Jelgavas biedrību un nodibinājumu atbalstam 2023 2 510.00 2 000.00
39 Biedrība “Youth Empowerment” Biedrības “Youth Empowerment” darbības, paplašināšanās un kvalitatīvu projektu veidošanas nodrošināšana, dialoga starp jauniešiem un pašvaldības veicināšana un Jelgavas pašpārvalžu iniciatīvu veidošana. 16 500.00
(pēc korekcijas)
500.00
40 Biedrība “Mūzika spārnos” Jauniešu vasaras darba nodrošinājums 17 280.00 Atteikts finansējums
41 Biedrība “Jelgavas pilsētas un novada romu biedrība “Čačune Roma”” Romi Jelgavā 2023 1 550.00 500.00
42 Biedrība “Jelgavas attīstībai” Aktivitāšu kopums Jelgavas iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības veicināšanai 3 000.00 1 000.00
43 Biedrība “Latvijas Poļu savienība” Jelgavas nodaļa Tauta ar stiprām saknēm 4 010.00 1 000.00
44 Biedrība “Latvijas Neredzīgo biedrība” Jelgavas Teritoriālā organizācija Dzīve krāsās 2 920.00 1 500.00
45 Biedrība “Jelgavas vieglatlētikas klubs” Parasporta nodarbības bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem Jelgavā 1 950.00 500.00
46 Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” Jelgavas nodaļa LSK Jelgavas biroja aktivitātes, veicinot jauniešu iesaisti pilsoniskajos un sabiedriskajos procesos 1 200.00 Atteikts finansējums
47 Nodibinājums “Latvijas Bērnu fonds” Jelgavas nodaļa Kad bērni smejas, Pasaule kļūst labāka 12 550.00 3 000.00
48 Biedrība “RadDoma” Atbalsts biedrības “RadDoma” darbībai un attīstībai 748.00 Atteikts finansējums
49 Biedrība “Remoss” Atbalsts biedrības “Remoss” darbības attīstībai 1 083.78 500.00
50 Draudze “Jelgavas Baptistu draudze” Vasaras Bībeles skola – nodarbības kristīgās mācības nostiprināšanai 1 450.00
(pēc korekcijas)
Atteikts finansējums
51 Biedrība “Kultūras un mākslas centrs “Nātre”” Kompleksi pasākumi biedrības kapacitātes celšanai un māksliniecisko aktivitāšu nodrošināšanai 2 900.00
(pēc korekcijas)
500.00
52 Biedrība “Bērnu, jauniešu un pieaugušo atbalsta biedrība “Backstage art center” Deja vieno, dejā ir spēks! 5 050.00 Atteikts finansējums
53 Biedrība “Ģimene nākotnei” 10.Ratu pastaiga Jelgavā 1 650.00 1 000.00
54 Biedrība “Ģimene nākotnei” Zinību dienas maratons Jelgavā 1 100.00
55 Biedrība “Attīstība. Izglītība. Izaugsme” Vasara mākslā un kustībā 1 050.00 500.00
56 Biedrība “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” Atbalsts biedrības “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” sabiedriski nozīmīgām aktivitātēm 2023. gadā 3 495.00 1 000.00
57 SIA “Austras raksti” Atbalsts darbības nodrošināšanai
(Par finansiālu atbalstu Dzīvesziņas un arodu sēta, Vecpilsētas iela 2, Jelgavā)
36000.00 Atteikts finansējums
KOPĀ: 331645.72 100000.00