-1.8 °C, 4.5 m/s, 88.9 %

2019.gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursa 1.kārtas atbalstītie projekti

Sākumlapa PilsētaSabiedrībaNVO2019.gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursa 1.kārtas atbalstītie projekti
2019.gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursa 1.kārtas atbalstītie projekti

Nr.

p.k.

Organizācija

Projekta nosaukums

Pieprasītā summa EUR

Komisijas lēmums (piešķirtā summa EUR)

1

Jelgavas invalīdu biedrība

Jelgavas Invalīdu biedrības programmu realizācija un darbības nodrošināšana

2732.00

2000.00

2

Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija “Zvaigzne”

“Zvaigzne” darbības nodrošinājums 2019.gadā

600.00

500.00

3

“Zemgales Lāčplēsis”

Biedrības īres, saimnieciskās un administratīvās izmaksas Pasta ielā 44,Jelgavā (biroju mēbeļu iegāde). Tematisks pasākums un izstāde “Jelgavas sporta veterāni 50 gados”. Tikšanās ar ievērojamiem Jelgavas sporta veterāniem. Jelgavas kapsētās apglabātos biedrības biedru un sportistu kapu vietu apsekošana. Biedrības sarūpēto dāvanu ziedojums mazturīgajiem bērniem, jauniešiem un pensionāriem.

890.00

600.00

4

Latvijas Politiski represēto apvienība (Jelgavas nodaļa “Staburadze”)

Organizācijas darbības nodrošināšana

600.00

500.00

5

Jelgavas Latviešu biedrība

Jelgavas Latviešu biedrības darbības nodrošināšana 2019.gada (marts-decembris) biedrības telpās Lielā ielā 13-15, Jelgavā

1910.00

1900.00

6

Radošo domu un darbu centrs “Svētelis”

Atbalsts biedrības “Svētelis” darbībai

3240.00

1500.00

7

Jelgavas Svēto Simeana un Annas pareizticīgo draudze

Atbalsts draudzes darbības nodrošināšanai: 1.Maznodrošināto (pieaugušie, bērni) un trūcīgo ēdināšana; 2. Draudzes bērnu atbalsta nometnes; 3.Jelgavas Svēto Simeana un Annas pareizticīgo katedrāles ieejas daļas sienu gleznojumu atjaunošanas restaurācijas darbi; 4.Ziemassvētku pasākumu rīkošana

9550.00

4550.00

8

Jelgavas pilsētas Lielo ģimeņu centrs “Spiets”

Biedrības Jelgavas pilsētas LĢC “Spiets” 2019.gada biroja administratīvajiem izdevumiem un Jelgavas daudzbērnu ģimeņu demogrāfijai Latvijas simtgadē

587.00

Atteikt finansējumu

9

DAUGAVAS VANAGI LATVIJĀ (Jelgavas nodaļa)

DVL Jelgavas nodaļas programmas pilnveidošana un darbības nodrošināšana

1305.00

900.00

10

Latvijas Bērnu fonds (Jelgavas nodaļa)

Dzīves kvalitātes uzlabošana Jelgavas trūcīgajiem, daudzbērnu un audžuģimenēm

3400.00

2300.00

11

Biedrība “ORANŽAIS STARS”

Organizācijas darbības nodrošināšana

3800.00

2000.00

12

“RETRO Jelgava”

“Slāvu kaleidoskops”

650.00

400.00

13

Jelgavas pensionāru biedrība

Šeit un tagad

22169.00

22169.00

14

“ZEMGALES REĢIONĀLĀ BRĪVPRĀTĪGO UGUNSDZĒSĒJU BIEDRĪBA”

Zemgales BUBam aprīkojuma iegāde

30348.28

3000.00

15

Latviešu strēlnieku apvienība (Jelgavas nodaļa)

Latviešu strēlnieku mantojums Latvijas valsts nākamajai simtgadei

1010.00

400.00

16

“Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība”

LATVIEŠU STRĒLNIEKI LAIKMETA GRIEŽOS

1420.00

400.00

17

Latvijas Kazahstānas kultūras centrs “Saule”

“Kazahstānas kultūras dienas 2019”

1090.00

300.00

18

Jelgavā 21.gadsimts

14.Jelgavas velobrauciens

1050.00

1000.00

19

Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība

Veselība pāri visam

1300.00

700.00

20

“Jelgavas Mākslinieku biedrība”

IX starptautiskais Jelgavas mākslinieku plenērs

480.00

100.00

21

“JAUNATNES TEHNISKO SPORTA VEIDU CENTRS”

Tehniskais nodrošinājums

1100.00

1000.00

22

Mehu absolventi

Tehniskais nodrošinājums

900.00

900.00

23

“RAZZO Sailing Team”

Kopā nāc un dari!

2995.00

700.00

24

“Dūlu prakse”

Biedrības darbības nodrošināšana

2273.00

Atteikt finansējumu

25

Ukraiņu kultūras centrs “Džerelo”

“UKC Džerelo – 15 gadi”

6530.00

3200.00

26

Jelgavas Vissvētākās Dievmātes Aizmigšanas Pareizticīgo draudze

“Vissvētākās Dievmātes Aizmigšanas Pareizticīgo draudzes kvalitatīvas infrastruktūras uzturēšana” “Zupas virtuves un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanas mazaizsargātajām sociālajām grupām un brīvprātīgā darba veicējiem”

3625.00

3000.00

27

Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta biedrība “Libro”

Informatīvo lekciju cikls sevis pilnveidošanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai “Tver dzīvi!”

640.00

500.00

28

Latvijas Sarkanais Krusts

“BLSK Jelgavas komitejas nepārtrauktas darbības nodrošināšana”

1070.00

1070.00

29

“JELGAVAS BAPTISTU DRAUDZE”

Zupas virtuves organizēšana maznodrošinātajiem un trūcīgajiem Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem

2025.00

2025.00

30

JELGAVAS ATTĪSTĪBAI

Jelgavas parku un skvēru attīstības vīzijas.

900.00

100.00

31

Latvijas Nedzirdīgo savienība

“Būsim aktīvi un radoši!”

774.95

700.00

32

“Kultūras un Mākslas centrs “Nātre””

JAUNIEŠI. CEPUMS. MUZEJU NAKTS. Kompleksu kultūras pasākumu nodrošinājums 2019.gadā

1600.00

1500.00

33

Jelgavas krievu biedrība “Istok”

“Krievu kultūras dienas Jelgavā 2019”

5610.00

3000.00

34

Jelgavas pilsētas un rajona čigānu biedrība “Romanu čačipen”

“Romani Jelgavā – 2019”

1320.00

1320.00

35

Jelgavas ebreju biedrība

“Ebreji Jelgavā – 2019”

600.00

600.00

36

Jelgavas baltkrievu biedrība “Ļanok”

Baltkrievu kultūras dienas 2019

5089.96

3000.00

37

Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija

“Multikulturālā Jelgava – 2019”

1845.00

800.00

38

“Zemgales dzīvnieku aizsardzības biedrība”

“Sabiedrības informēšana saistībā ar jautājumiem par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu, aprūpi un likumdošanas jautājumiem”

1050.00

200.00

39

“JELGAVAS VASARSVĒTKU DRAUDZE “ŽELASTĪBA””

27.maijā grupu “NUTEKI” un “No Londer Music (NLM)” koncerts

600.00

Atteikt finansējumu

40

“Sporta dejas Jelgavā”

Atbalsts biedrības “Sporta dejas Jelgavā” darbības nodrošināšanai

1494.00

300.00

41

Mācos mācīties

Apmācību programmas “Barboletas metode” nodrošināšana Jelgavas speciālajiem pedagogiem un psihologiem

800.00

300.00

42

“Zariņš & Co”

Zemgales dzejas kopkrājuma “Zemgales Vācelīte 2019” atvēršanas svētku organizēšana

450.00

400.00

43

JELGAVAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

Vasaras atpūtas nedēļa bērniem; Trūcīgo un maznodrošināto zupas virtuve Jelgavas Romas katoļu draudzē 2019.g.

3725.00

3725.00

44

Mūzikas un mākslas skolotāju radošā apvienība “VIDE INTRA”

“Regulārie administratīvie izdevumi organizācijas darbības nodrošināšanai”

600.00

600.00

45

“Latvijas Neredzīgo biedrība”

ESMU JELGAVAI 2019

1226.00

1200.00

46

“Zemgales kultūras studija”

Kultūras stiprināšana un attīstības veicināšana

3100.00

2000.00

47

Biedrība “KAMAKURA MMA”

Biedrības darbības nodrošināšana (telpu Dobeles ielā 62A, Jelgavā, nomas maksas apmaksai un nekustamā īpašuma nodokļa apmaksai; inventāra iegādei)

6200.00

500.00

48

Latvijas Poļu Savienība

“Biedrības Latvijas Poļu savienība” Jelgavas nodaļas darbības 2019.gadā 1.pusgadā

2850.00

2800.00

49

“Attīstība. Izglītība. Izaugsme”

Vasarā mākslā un kustībā!

900.00

400.00

50

Bērnu un jauniešu mūzikas klubs

Atbalsts BJMK darbam ar bērniem un jauniešiem

2040.00

1300.00

51

Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs

Ikdienas atbalsts Jelgavas pilsētas NVO 2019

1520.00

1000.00

52

“Remoss”

Atbalsts biedrības “Remoss” organizētajām sacensībām “Latvijas čempionāts un meistarsacīkstes – Latvijas skolēnu 72.spartakiāde sporta tūrismā” un publiskajām sporta aktivitātēm

402.06

400.00

   

KOPĀ:

153986.25

83759.00