Līdzdalība

sabiedrības līdzdalīna.png

 

06.02.2020.

 

Lokālplānojuma kvartālam starp Lielo ielu, Pasta ielu, Driksas ielu un Katoļu ielu, Jelgavā redakcijas publiskā apspriešana

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2020.gada 28.janvāra lēmumu Nr.2/7 tiek nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai lokālplānojuma kvartālam starp Lielo ielu, Pasta ielu, Driksas ielu un Katoļu ielu, Jelgavā, redakcija.

 

Publiskā apspriešana termiņš noteikts no 10.02.2020.-08.03.2020.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 02.03.2020. plkst.18.00 Jelgavas pilsētas domes telpās Lielajā ielā 11, Jelgavā konferenču zālē.

 

Ar lokālplānojuma materiāliem no 10.02.2020.-08.03.2020. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielā iela 11, Jelgava, 131.kab. pirmdienās no 8.00-19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.00-17.00, piektdienās no 8.00-14.00.

 

Rakstiskus priekšlikumus līdz 08.03.2020. (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu, iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, 131.kab., elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma rakstsTeritorijas esošā izmantošanaTeritorijas plānotā izmantošanaTransporta kustības shēmaTeritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi