Sludinājumi

Nedzīvojamo telpu Akadēmijas ielā 1, Jelgavā, nomas tiesību izsoles noteikumi

Neapbūvēta zemesgabala Viskaļu ielā 76, Jelgavā, izsoles noteikumi

Dzīvokļu īpašumu Vārpu ielā 18, Jelgavā, izsoles noteikumi

Rezultāti- Zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā (vasaras kafejnīcas izvietošanai) īstermiņa nomas tiesību izsole

Rezultāti- Zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā, (vieglas konstrukcijas konteinera izvietošanai SUP dēļu iznomāšanai) īstermiņa nomas tiesību izsolei

Rezultāti- Zemes gabala Pasta ielā 32, Jelgavā, īstermiņa nomas tiesību izsoles noteikumi

Paziņojums par konkursa “Apbūves tiesības piešķiršana zemes gabala daļā Kārklu ielā 6, Jelgavā, kas pie pieguļ Putnu ielai” izsludināšanu

(REZULTĀTI) Neapbūvētas zemes vienības daļas 1400 m2 platībā Dambja ielā 22, Jelgavā nomas tiesību izsole

Dzīvokļa īpašuma Staļģenes ielā 44-19, Jelgavā, izsoles noteikumi

Dzīvokļa īpašuma Staļģenes ielā 44-17, Jelgavā, izsoles noteikumi

Dzīvokļa īpašuma Staļģenes ielā 44-14, Jelgavā, izsoles noteikumi

Neapbūvēta zemesgabala Lietuvas šosejā 74, Jelgavā, izsoles noteikumi

Dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 12-6, Jelgavā, izsoles noteikumi

Rezultāti- Rakstiskas izsoles „Augošu koku koksne ar kopējo krāju 119.36m3” noteikumi

Dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 12-5, Jelgavā, izsoles noteikumi

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība” pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu.

Privatizācijas aģentūra pārdod valsts nekustamo īpašumu Strautu ceļā 17, Jelgavā

Par dzīvojamai mājai Zvejnieku iela 1, Jelgavā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu

REZULTĀTI Neapbūvētas zemes vienības daļas 50 m2 platībā Akadēmijas ielā 1, Jelgavā, nomas tiesību izsoles noteikumi

Rezultāti- Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība” pārdod kustamo mantu rakstiskā izsolē ar lejupejošu soli

Paziņojums par dzīvojamai mājai Kastaņu ielā 2A, Jelgavā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu

REZULTĀTI Nr.2 Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā Nr.001(1) 78,10 m2 platībā Jelgavā, Svētes ielā 8

REZULTĀTI Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā Skolotāju ielā 3

REZULTĀTI - Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā Jelgavā, Uzvaras ielā 8

par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā Nr.27 17,4 m2 platībā Jelgavā, Skolotāju ielā 3