Sludinājumi

Paziņojums par turpmāk saimnieciskajā darbībā neizmantojamo automašīnu pārdošanu izsolē

Nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā garāžai Nr.11 16,00 m2 platībā Jelgavā, Rūpniecības ielā 5b

Nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā garāžai Nr.12 17,91 m2 platībā Jelgavā, Akadēmijas ielā 2

Nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā garāžai Nr. 11 17,94 m2 platībā Jelgavā, Akadēmijas ielā 2

Nomas tiesību izsole nedzīvojamām telpām Nr.5 (10-11) 23.6 m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a

Nomas tiesību izsole birojam Nr.1(12) 58,4 m2 platībā Jelgavā, Svētes ielā 8

Nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā garāžai Nr.5 17,62 m2 platībā Jelgavā, Akadēmijas ielā 2

Nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā garāžai Nr.13 17,58 m2 platībā Jelgavā, Akadēmijas ielā 2

Nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā garāžai Nr.11 17,94 m2 platībā Jelgavā, Akadēmijas ielā 2

Nomas tiesību izsole garāžai Nr.15 17,33 m2 platībā platībā Jelgavā, Akadēmijas ielā 2

Nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr. 8 (3) 15,3 m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a

Nomas tiesību izsole garāžai Nr.10 18,24 m2 platībā Jelgavā, Akadēmijas ielā 2

Nomas tiesību izsole garāžai Nr.9 17,66 m2 platībā Jelgavā, Akadēmijas ielā 2

Nomas tiesību izsole garāžai Nr.8 17,63 m2 platībā Jelgavā, Akadēmijas ielā 2

Nomas tiesību izsole garāžai Nr.3 17,78 m2 platībā Jelgavā, Akadēmijas ielā 2

Nomas tiesību izsole garāžai Nr.2 16,96 m2 platībā Jelgavā, Raiņa ielā 17

Nomas tiesību izsole garāžai Nr.1 16,6 m2 platībā Jelgavā, Raiņa ielā 17

Izsole nekustamajam īpašumam Eduarda Veidenbauma ielā 9, Jelgavā

AS "AUTO-REMONTS" valsts kapitāla daļas izsole

Nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā garāžai Nr.6 Jelgavā, Akadēmijas ielā 2

Nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā garāžai Nr.16 17,70 m2 platībā Akadēmijas ielā 2

Nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā garāžai Nr.16 17,70 m2 platībā Jelgavā, Akadēmijas ielā 2

Nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.30, 10 m2 platībā Jelgavā, Skolotāju ielā 3

Nomas tiesību izsole nedzīvojamām telpām Nr.001, 32,70 m2 platībā Jelgavā,Dobeles ielā 62a

Teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas sēde, 07.09.2017. plkst.17.00

Izsole nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā garāžai Nr.6 (17,84 m2 platībā) Jelgavā, Akadēmijas ielā 2