Saistošo noteikumu publiskā apspriešana

23.03.2023.

 

Saistošo noteikumu "Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres maksas dzīvojamās mājās Jelgavā" projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai

 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts “Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres maksas dzīvojamās mājās Jelgavā” un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

 

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies no 2023. gada 23. marta līdz 9. aprīlim. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski uz e-pastu: pasts@jelgava.lv.

 

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63005488 vai rakstīt uz e-pastu: agija.grauda@jelgava.lv.

 

Paskaidrojuma raksts

 

Saistošo noteikumu projekts

 

 

01.02.2023.

 

Saistošo noteikumu "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai

 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

 

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies no 2023. gada 1. februāra līdz 15. februārim. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski pa e-pastu: pasts@jelgava.lv.

 

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63012461, 63012465 vai rakstīt pa e-pastu izglitiba@izglitiba.jelgava.lv.

 

Paskaidrojuma raksts

 

Saistošo noteikumu projekts

 

 

27.01.2023.

 

Saistošo noteikumu "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nolikums" projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai

 

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nolikums" un tam pievienotais paskaidrojuma raksts.

 

Viedokļu noskaidrošana par saistošo noteikumu projektu norisināsies no 2023. gada 27. janvāra līdz 12. februārim. Rakstisku viedokli un priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 vai iesniegt elektroniski pa e-pastu: pasts@jelgava.lv.

 

Par iespējām iepazīties ar saistošo noteikumu projektu un tā paskaidrojuma rakstu klātienē, kā arī neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63005590 vai rakstīt pa e-pastu liga.daugaviete@jelgava.lv.

 

Paskaidrojuma raksts

 

Saistošo noteikumu projekts